Kardiologická a interná ambulancia

Naše služby:

 1. Kardiologické vyšetrenie ( zahrňa odobratie anamnézy, zhodnotenie kardiovaskulárneho rizika, fyzikálne vyšetrenie, EKG, odmeranie krvného tlaku, výšky, hmotnosti, doporučenie vyšetrení a liečebných postupov, vrátene medikamentóznej liečby a vypísania receptu)
 2. Interné vyšetrenie ( zahrňa odobratie anamnézy, EKG, zhodnotenie laboratórnych výsledkov, fyzikálne vyšetrenie, odmeranie krvného tlaku, výšky, hmotnosti, doporučenie vyšetrení a liečebných postupov, vrátane medikamentóznej liečby a vypísania receptu)
 3. Interné predoperačné vyšetrenie
 4. EKG - elektrokardiografické vyšetrenie
 5. Echokardiografické vyšetrenie srdca
 6. Ergometrické záťažové vyšetrenie kardiovaskulárneho systému
 7. Dlhodobé 24-48 hod Holter monitorovanie EKG
 8. Dlhodobé 24 hod Holter monitorovanie krvného tlaku
 9. Oxygenoterapia
 10. Ultrasonografické vyšetrenie horného brucha
 11. Prístrojová lymfodrenáž ( estetická a liečebná)

Prístrojové vybavenie:

 1. Echokardiografický prístroj GE Vivid i System
 2. 12 zvodové EKG BTL – 08 SD-
 3. BTL Cardiopoint Ergo zostava + bicyklový ergometer Kettler
 4. 1 ks tlakových holtrov - BTL pre dlhodobé meranie krvného tlaku
 5. 3 ks EKG Holtrov - rekordér DMS 300-3A

Cenník


Vyšetrenia pre samoplatcov priamou platbou podľa cennika

Sme zmluvnými partnermi zdravotnej poisťovne UnionZdravotná poisťovňa Union prepláca svojim poistencom u nás aj USG vyšetrenie brucha.

Zdravotná poisťovňa Dôvera umožnila svojim poistencom požiadať pred vyšetrením o poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom. Žiadosť je nutné podať pred vyšetrením. link:
https://www.dovera.sk/poistenec/tema-ziadosti-a-tlaciva/a159/vsetky-tlaciva-pre-poistencov