Kardiologická a interná ambulancia

Lekári:


MUDr.Eva Rošková, PhD, MBA, RDCS
medicínsky riaditeľ , odborný garant,
internista, kardiológ, všeobecný lekár
Vzdelanie:
Lekárska fakulta UPJŠ Košice smer všeobecné lekárstvo (1997)
Špecializačná atestácia I.st. v odbore interné lekárstvo (2000)
Špecializačná atestácia II.st. v nadstavbovom odbore kardiológia (2006)
USA Examination in The American Registry for Diagnostic Medical Sonography - Adult Echosonography (august 2012)
MBA v odbore management zdravotnictvi na Central Europien Management Institut Praha
(2014)
Špecializačná atestácia v odbore všeobecné lekárstvo (2015)
Philosophiae doctor, Bratislava (2019)

Certifikované činnosti:
Certifikát o spôsobilosti vykonávať brušnú ultrasonografiu (2001), SPAM

Pracovala na prestížnych kardiolog. pracoviskách (FNsP Košice, VÚSCH a.s. Košice, NÚSCH a.s. Bratislava, Fakultná nemocnica na Bulovce, Praha, Topcare s.r.o., Svet zdravia), zúčastnila sa mnohých vedeckých podujatí a bola autorkou a spoluautorkou viacerých prác prezentovaných na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach.

Sestry:


Bc.Angelika Ivanová